נגישות

עומד בתקן הנגשה

לאחרונה נכנסו חוקי נגישות ספציפיים להתאמת והנגשת אתרי אינטרנט. כשם שמקום ציבורי צריך להיות נגיש לבעלי מוגבלות, כך גם אתר אינטרנט. ההנגשה בעיקר נוגעת לבעלי ליקוי ראיה או מוגבלות פיסית אחרת.

גם אתם רוצים לצעוד בראש רוח התקופה וכך גם ה״פנים״ של החברה או העסק שלכם. חשוב שהאתר יהיה מונגש עפ״י התקנות ולשאת את אייקון הנגישות בצד או בראש האתר.